Kapitel

Syftet med detta avsnittet är att samla berättelser och erfarenheter från genomförandet av bredbandsinitiativ. Från idè till invigning och drift.

Eklångens Bredband samfällighetsförening har sammanställt en krönika som beskriver genomförandet 2004-2008. Länk här.

Lindefallets byalag har beskrivet införandet av bredband i en presentation Рlänk här.

Inga kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Det går att läsa mer om bokens syfte under länken om kokboken. Har du istället konstruktiva ideer och förslag så kan du kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter till dem finns under sidan kontakta. Här finns hela bokens kommentarer i ett RSS flöde

Projektet genomförs av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala krafter med EU-finansierig i form av Landsbygdsmedel administrerade av Jordbruksverket.

Administrativt