Bredbandskokboken.se

En samlingsvolym för alla er som inte blir serverade
Här finns information för alla er som inte har eller vill ha mer bredband
‚Äď och √§r beredda att sj√§lva g√∂ra n√•t √•t det.

Bredbandskokboken är ett projekt med finansiering från Jordbruksverket. Enligt projektets beslutsdokument är syftet:

Projektet Bredbandskokboken ska inventera och sammanställa erfarenheter från tidigare bredbandsprojekt i glesbygdsområden i Sverige. Arbetet ska resultera i en kokbok om hur man skapar bredband till också det sista hushållet. Med hjälp av kokboken ska byar, samhällen, samfälligheter och enskilda kunna hitta en lösning som passar bättre än nuvarande utbud. Kokboken kommer att publiceras på en uppdaterbar informationswebb för att inte omedelbart bli inaktuell.

Projektet ska genomföras av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Glesbygdsverket och lokala krafter.

Resultatet kommer att redovisas i särskilda seminarier som riktas till byautvecklingsgrupper, intresserade kommuner och intresseföreningar under våren 2009.

Innehållet kommer att bestå av dels en sammanställning av aktuellt referensmaterial, dels av en del där aktuella projekt, nätleverantörer, utrustningsleverantörer, tjänsteleverantörer .. m.fl själva kan bidra med innehåll.Gå direkt till första kapitlet


Läs mer om hur sidan fungerar


Läs om kokbokenInnehållsförteckning

Det går att läsa mer om bokens syfte under länken om kokboken. Har du istället konstruktiva ideer och förslag så kan du kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter till dem finns under sidan kontakta. Här finns hela bokens kommentarer i ett RSS flöde

Projektet genomförs av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala krafter med EU-finansierig i form av Landsbygdsmedel administrerade av Jordbruksverket.

Administrativt