Kapitel

LantmÀteriet

LantmÀteriet som statlig myndighet under Miljödepartementet ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Myndigheten hanterar information och regler, som:  kring tillgÄng till mark, samverkan mellan fastigheter och registrering av samfÀlligheter för detta. Man rekommenderar att man bildar en fibersamfÀllighet för den lÄngsiktiga förvaltningen. NÀr det gÀller just fiberfastigheter har man gett ut en broschyr som  kan laddas ner hÀr.

I korthet innehÄller broschyren:

NÀr bredbandsnÀten byggs ut behövs framtidssÀkra lösningar som ocksÄ gÀller nÀr fastigheter byter Àgare. Det kan handla om

● tillgĂ„ng till mark
● samverkan mellan fastigheter
● förvaltning av bredbandsanlĂ€ggningen

TillgÄng till mark

För att fÄ tillgÄng till mark behövs juridiska ÄtgÀrder som ordnas i tid. En försening av projektet kan leda till kostnadsökningar och i vÀrsta fall skadestÄndsansvar. Det Àr dÀrför viktigt att tidigt i planeringsskedet skaffa information om vilka olika juridiska lösningar som finns för markfrÄgorna. LedningsrÀtt Àr exempel pÄ en sÄdan lösning. GemensamhetsanlÀggning som förvaltas av en samfÀllighetsförening Àr ett annat exempel.

LedningsrÀtt

LedningsrÀtten kan ge exempelvis kommuner, företag eller ekonomiska föreningar möjlighet att dra fram en bredbandsledning pÄ annans mark. Genom ledningsrÀtten skapas en servitutsliknande rÀttighet att dra fram och behÄlla ledningen. Ledningsbeslutet registreras i fastighetsregistret, dokumenteras pÄ registerkartan och gÀller vid ÀgaröverlÄtelser. Det blir genom lantmÀteribeslutet tydligt för den som Àger marken var ledningen ligger och vilka regler som gÀller för ledningshavare och markÀgare. I anslutning till beslutet regleras Àven ersÀttning till berörda markÀgare.

Samverkan mellan fastigheter

För att fastigheter ska kunna samverka pÄ ett effektivt och hÄllbart sÀtt kan en gemensamhetsanlÀggning bildas. En gemensamhetsanlÀggning Àr en fysisk anlÀggning som behövs för flera fastigheters lÄngsiktiga behov. Det Àr fastigheterna och inte fastighetsÀgarna som har del i anlÀggningen, vilket ger lÄngsiktighet och trygghet i Àgandet. Vid bredbandsutbyggnad kan exempelvis ledningen med rör vara det som Àgs tillsammans genom gemensamhetsanlÀggningen.
Förvaltning av bredbandsanlÀggning
SamfÀllighetsförening ger en rÀttssÀker och effektiv förvaltning av en gemensamhetsanlÀggning. Den ger dessutom flera unika ekonomiska och administrativa fördelar. DelÀgarfastigheternas Àgare Àr automatiskt medlemmar i samfÀllighetsföreningen.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med LantmÀteriet om du vill veta mer om hÄllbara lösningar pÄ dina markfrÄgor. Vi finns över hela landet och hjÀlper dig gÀrna.
Telefon: 0771 – 63 63 63

Stöd

Glöm inte heller att det finns olika typer av stöd frÄn EU till bredbandsutbyggnad, Àven för att tÀcka en del av lantmÀterikostnaderna. Kontakta din lÀnsstyrelse för mer information!

Inga kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Det går att läsa mer om bokens syfte under länken om kokboken. Har du istället konstruktiva ideer och förslag så kan du kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter till dem finns under sidan kontakta. Här finns hela bokens kommentarer i ett RSS flöde

Projektet genomförs av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala krafter med EU-finansierig i form av Landsbygdsmedel administrerade av Jordbruksverket.

Administrativt