Kapitel

Andra manualer

Intressanta publikationer

Fiber optic access to the End-user

Av Stefan Gistvik

Länk www.lulu.com/product/paperback/fiber-optic-access-to-the-end-user/11182041

Publikationen finns till försäljning, skriven på engelska. Det är en ganska avancerad och djupgående publikation.

This book describes how to build complete fiber optic networks with special emphasis on FTTX networks, fiber to the end user. The book provides advices and counsel for building both the fiber optic access network, access nodes, materials to be used, documentation, measuring and planning. There are also four detailed descriptions of four different types of networks; a network in an area with block of flats, network in a terraced area and a network that is being built in rural areas where the network is installed in pole lines. The book focuses on networking with the help of micro cables, micro ducts and blown fibers, all relatively new techniques.

Referenser

Bredbandsbroschyr KTH-SSNF
Eklångens krönika
Hans Eklunds beräkningsmodell
Lindefallets krönika
Bredbandssamordning i Västra Götaland .
Blendafiber i Odensjö och Skäggalösa (Småland) .

Inga kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Det går att läsa mer om bokens syfte under länken om kokboken. Har du istället konstruktiva ideer och förslag så kan du kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter till dem finns under sidan kontakta. Här finns hela bokens kommentarer i ett RSS flöde

Projektet genomförs av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala krafter med EU-finansierig i form av Landsbygdsmedel administrerade av Jordbruksverket.

Administrativt