Kapitel

Syftet  Ă€r att uppmuntra och hjĂ€lpa till att skapa bredbandstillgĂ„ng Ă€ven pĂ„ sĂ„dana platser dĂ€r varken ”marknaden” eller samhĂ€llets satsningar rĂ€cker till.  Det kan vara ren brist i glesbygd men ocksĂ„ att speciella behov och önskningar som inte kan tillfredsstĂ€llas utan att man tar eget ansvar. SammanstĂ€llningen Ă€r tĂ€nkt som ett levande referensverk för, som det uttrycktes i projektansökan, ”de som behöver bredband men inte blir serverade pĂ„ annat sĂ€tt”.

Med ”levande” menas att kokboken skall uppdateras med nya tekniker, nya erfarenheter och med referenser till aktörer (entreprenörer, operatörer, leverantörer av utrustning). Den Ă€r ocksĂ„ interaktiv sÄ att pĂ„gĂ„ende initiativ/projekt kan rapportera vad de gör, och fĂ„ kontakt med likasinnade.

Idén till kokboken Àr flera Är gammal och har sina rötter i de experiment med fiberkommunikation och mediering i glesbygd och skÀrgÄrd som visade pÄ vad man kan Ästadkomma med rimlig ekonomi. Den första utgÄvan Àr framtagen av stiftelsen  Folkets Hubb med anslag frÄn Jordbruksverket. Kokbokens första  version finns tillgÀnglig hösten 2010 och kommer sen löpande att uppdateras och utvecklas under 2011.

Under utvecklingstiden som av mĂ„nga skĂ€l blivit lĂ„ng har flera initiativ av denna typ tagits – vi ser fram mot att dela med oss av vĂ„ra erfarenheter och Ă€ven förmedla de resultat som andra kommer fram till.

I beslutsdokumentet frÄn Jordbruksverket beskrivs uppdraget pÄ följande sÀtt:

Projektet Bredbandskokboken ska inventera och sammanstÀlla erfarenheter frÄn tidigare bredbandsprojekt i glesbygdsomrÄden i Sverige. Arbetet ska resultera i en kokbok om hur man skapar bredband till ocksÄ det sista hushÄllet. Med hjÀlp av kokboken ska byar, samhÀllen, samfÀlligheter och enskilda kunna hitta en lösning som passar bÀttre Àn nuvarande utbud. Kokboken kommer att publiceras pÄ en uppdaterbar informationswebb för att inte omedelbart bli inaktuell.
Projektet ska genomföras av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska
högskolan, Glesbygdsverket och lokala krafter. Resultatet kommer att redovisas i sÀrskilda seminarier som riktas till byautvecklingsgrupper, intresserade kommuner och intresseföreningar under vÄren 2009.
InnehĂ„llet hĂ€r kan Ă€ven skrivas ut i ett sammanhang, i ”bokform”.

Följande personer har varit med i framtagningen av sammanstÀllningen och kommer att arbeta med uppdateringar och drift:
Mats Erixon – mex@kth.se
Anders Rockström – rockis@kth.se
Hans-Eric Sandström xinhes@gmail.com
….

Kontakta gÀrna ovanstÄende om ni har synpunkter pÄ innehÄllet eller anvÀndning av kokboken.

Inga kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Det går att läsa mer om bokens syfte under länken om kokboken. Har du istället konstruktiva ideer och förslag så kan du kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter till dem finns under sidan kontakta. Här finns hela bokens kommentarer i ett RSS flöde

Projektet genomförs av Stiftelsen Folkets Hubb i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala krafter med EU-finansierig i form av Landsbygdsmedel administrerade av Jordbruksverket.

Administrativt